بازآرتچه | حامی محصولات دست ساز داخلی

چه کسانی بازآرتچه را حمایت میکنند؟

اصفهان فا

معتقدیم که اطلاع رسانی در کشور عادلانه و همه گیر نیست، برای همین ایران فا به هنرمندان عزیز کمک خواهد کرد به صورت رایگان مجموعه خود را معرفی کنند و روزهای خوب مردم را هم بسازنند.

iranfa.ir

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان، برترین دانشگاه هنر در ایران، حامی رسمی بازآرتچه شد

www.aui.ac.ir/

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، حامی رسمی بازآرتچه

www.istt.ir/

روزنامه اصفهان امروز

اصفهان امروز، روزنامه پرطرفدار و باسابقه در شهر اصفهان، حامی رسانه ای بازارتچه شد

www.esfahanemrooz.ir/fa