صنایع دستی ئارامیش

تولید انواع پرده وآویز سنتی .قاب آینه .دیوار کوب وزیورا...

محصولی با این مشخصات موجود نمی باشد. احتمالاً این محصول از دسترس خارج شده است.