بازآرتچه | حامی محصولات دست ساز داخلی

نمايشگاه "ايوان نوروز"

خاقانی-كوچه افشين (١٤)-بن بست حرير-پلاك ٩

بخش بين المللی گالری اكنون AknoonLine برگزار می كند

  • اطلاعات رویداد

  • ۰۹۱۲۰۱۹۴۷۲۸
  • aknoonartgallery@hotmail.com
  • aknoon.bazartche.ir

هنرمند گرامی، عکس شما مورد تایید گالری هنری اکنون قرار گرفت. هم اکنون شما به مرحله دوم شرکت در نمایشگاه وارد می شوید. در این مرحله لینک پرداخت در ذیل برای شما هنرمند گرامی قرار داده شده است.


 شرایط پرداخت

هزینه ی شرکت در نمایشگاه: 
_برای شرکت کنندگان نمایشگاه قبلی گالری اکنون(تفلیس، نسخه مینیاتوری اصفهان): ۴۵۰ هزار تومان
_برای شرکت کنندگان جدید: ۵۰۰ هزار تومان

 
روش پرداخت:
۱_ پرداخت طی دو مرحله
_شرکت کنندگان نمایشگاه قبلی گالری اکنون(تفلیس، نسخه مینیاتوری اصفهان):
۲۵۰ هزار تومان تا بیست فروردین
۲۰۰ هزار تومان تا بیست و پنجم فروردین

_شرکت کنندگان جدید:
۳۰۰ هزار تومان تا بیست فروردین
۲۰۰ هزار تومان تا بیست و پنجم فروردین
 

۲_پرداخت یکجا
_شرکت کنندگان نمایشگاه قبلی گالری اکنون(تفلیس، نسخه مینیاتوری اصفهان):
۴۵۰ هزار تومان تا بیست فروردین + دریافت کد تخفیف جهت شرکت در ورکشاپ عکاسی آتی در گالری اکنون

_شرکت کنندگان جدید:
۵۰۰ هزار تومان تا بیست فروردین + دریافت کد تخفیف جهت شرکت در ورکشاپ عکاسی آتی در گالری اکنون


_پس از پرداخت، از گالری اکنون برای اطلاعات تکمیلی با شما تماس گرفته خواهد شد.
_بعد از پایان نمایشگاه به تمامی شرکت کنندگان دو گواهی حضور در نمایشگاه معتبر به زبان فارسی و انگلیسی(یا فرانسه) اهدا خواهد شد.

_________
Exhibition terms

Exhibition topics:
_Nowruz rituals among ethnics
_spring season

 

Sending photos to the following email address:
Aknoonartgallery@hotmail.com

Deadline for sending photo:
_10 April 2019

 

Required information that are needed to be send with the photo to the corresponding email:
_first name and last name
_phone number
_Email address
_Country

 

Dear artist, your photo was confirmed by Aknoon art gallery. You are now entering the second stage of participating in the exhibition. At this point, the following payment link is given to you .

Cost of participation in the exhibition:
_ 35 dollars + future workshop discount code
 
Payment deadline :
_11 April 2019

_After payment, you will receive a message on behalf of Aknoon art gallery for additional informations.
_All participants will receive two certificates of exhibition attendance in Persian and English (or French).

منطقه نام بلیط توضیحات قیمت خرید
پرداخت بصورت یکجا برای شرکت کنندگان نمایشگاه قبلی گالری اکنون(تفلیس، نسخه مینیاتوری اصفهان)+دریافت کد تخفیف جهت شرکت در ورکشاپ عکاسی آتی در گالری اکنون ۴۵۰,۰۰۰ خرید
پرداخت بصورت یکجا برای شرکت کنندگان جدید برای شرکت کنندگان جدید + دریافت کد تخفیف جهت شرکت در ورکشاپ عکاسی آتی در گالری اکنون ۵۰۰,۰۰۰ خرید
پرداخت طی دو مرحله برای شرکت کنندگان جدید (مرحله اول ۳۰۰ هزار تومان تا بیست فروردین) و (مرحله دوم ۲۰۰ هزار تومان تا بیست و پنجم فروردین) ۳۰۰,۰۰۰ خرید
پرداخت طی دو مرحله برای شرکت کنندگان قبلی گالری اکنون (مرحله اول ۲۵۰ هزار تومان تا بیست فروردین) و (مرحله دوم ۲۰۰ هزار تومان تا بیست و پنجم فروردین) ۲۵۰,۰۰۰ خرید
Peyment of Artists outside Iran (۳۵dollars ۵۰۰۰۰۰ toman) ۵۰۰,۰۰۰ خرید
پرداخت طی دو مرحله برای شرکت کنندگان جدید (مرحله دوم ۲۰۰ هزار تومان) ۲۰۰,۰۰۰ خرید
پرداخت طی دو مرحله برای شرکت کنندگان قبلی گالری اکنون (مرحله دوم ۲۰۰ هزار تومان) ۲۰۰,۰۰۰ خرید